Intocht comités komen met nieuwe Piet

Al geruime tijd wordt het Sinterklaasfeest overschaduwd door de discussie over Zwarte Piet. De ene partij vindt Piet racistisch en/of niet meer van deze tijd en de andere partij ziet Piet als een kindervriend, die door donkere schmink onherkenbaar is.

Inmiddels neemt de discussie ons prachtige feest, traditie en onze maatschappij over. Met alle demonstraties en de duidelijke verhalen in ons achterhoofd, waarbij mensen aangeven gekwetst te worden door Zwarte Piet, zijn een groot aantal Intocht Comités om tafel gegaan.

Alle comités zijn voor Zwarte Piet, maar tegen racisme. Elk comité is tegen slavernij of andere onderdrukkingen door etnische profilering. Inmiddels weten wij, als organisaties, wel dat er mensen een raar gevoel hebben bij onze Zwarte Piet. En daarom hebben we besloten om naast de aanpassingen die we al hebben gedaan een volgende stap te zetten.

Gezamenlijk hebben we gekozen voor een Piet met een grijs gelaat. Uiterlijk bij de intocht van 2021 hebben we deze aanpassingen allemaal doorgevoerd.

Grijs zorgt ervoor dat onze pieten nog altijd de mythische onbekende personen zijn. Daarnaast is grijs een neutrale kleur, grijs heeft geen negatief imago. Belangrijk voor ons is dat grijs niet met een huidskleur vergeleken kan worden. Want onze pieten zijn met niemand te associëren, het zijn de vrienden van Sinterklaas en wonen samen met hem in Spanje. De lippen krijgen geen kleur, of worden gekleurd in de kleur van het pietenpak.

Vanaf het jaar 2021 passen we naast de veranderende kleur nog meer verschillende haarstijlen toe, om nog meer variatie in onze mythische vriend aan te brengen.

Namens vele sinterklaas comités,

Stichting Sinterklaas intocht Dordrecht

Sinterklaas Comité Breda

Stichting Sinterklaas intocht Leeuwarden

Stichting Kinderfeesten Venlo

Sint Nicolaas Genootschap Den Helder

Sint Nicolaas comité Prinsenbeek

Sinterklaas vereniging Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort

Sinterklaas comité Ulvenhout

Sinterklaas comité Heuvel

Pietenkorps Schoonhoven

Sinterklaas Belcrum

 


 

Het was de bedoeling om in 2020 een Sinterklaashuis te openen in Breda. Helaas, door covid-19 gaat dat niet door.

Maar, niet getreurd, in 2021 komt het Sinterklaashuis er wel!

 


 

 

Het was de bedoeling om in 2020 een Sinterklaashuis te openen in Breda. Helaas, door covid-19 gaat dat niet door.

Maar, niet getreurd, in 2021 komt het Sinterklaashuis er wel!

 

 

 

 

Op verzoek van het college van B&Wvan Breda zijn de Bredase Sinterklaascomités in gesprek gegaan met diverse partijen die problemen hadden met de verschijning van Piet, zoals deze in Breda op veel plaatsen tijdens intochten te zien was.

Deze gesprekken, onder leiding van Peter van der Velden, zijn als zeer waardevol ervaren en hebben nieuwe verhalen naar boven gebracht over hoe het sinterklaasfeest door een deel van de Bredase bevolking ervaren wordt. Niet iedereen ervaart het sinterklaasfeest als prettig door de verschijning van de traditionele Zwarte Piet. Deze figuur kan als kwetsend ervaren worden. Omdat de deelnemende comités van mening zijn dat het sinterklaasfeest niet bedoeld is om mensen te kwetsen, hebben zij nagedacht over een aanpassing van het uiterlijk van Piet die zij werkbaar achten. In deze aanpassing wordt afstand gedaan van diverse traditionele kenmerken in het uiterlijk van de Piet, maar wordt ook rekening gehouden met de uitvoering van het feest door honderden lokale vrijwilligers en de bezoekers van de intochten.

De nieuwe Bredase Piet is niet langer ‘zwart als roet’, maar ‘grijs als as’. Piet blijft immers wél door de schoorstenen de kinderen van cadeautjes voorzien. Ook de aankleding en haardracht van de Pieten zal meer gaan variëren. Sinterklaas nam in Breda al een breed scala aan bijzondere Pieten mee en dit zal in de toekomst alleen maar meer worden. De comités die aan deze verandering meewerken zijn: Bavel, Belcrum, Centrum, Ginneken, Heuvel, Prinsenbeek, Teteringen, Tuinzigt-Westerpark en Ulvenhout. Ook de Bredaase Sint ondersteund Grijze Piet.

In de binnenstad van Breda zal dit jaar geen intocht worden georganiseerd in verband met de coronamaatregelen. De comités van de wijken en dorpen beraden zich nog op de vorm waarin het sinterklaasfeest doorgang zal vinden.